Hur skriver man en scen?

16.11.2021

Det finns inget rätt eller fel, en del författare har en tydlig struktur för hur den dramatiska kurvan och hur scenerna påbörjas. En del författare börjar med en röst som tar sig sig fram till en berättelse genom att undersöka språket och miljön. Det innebär att språket är den centrala delen i berättelsen och skrivandet. En annan författare kan börja på ett visst team som genomsyrar berättelsen. Medan en annan börjar på en idé, en frågeställning som leder till ett manus. 


Frågor att ställa sig

  • Vad behöver hända i den här scen?
  • Vad är det värsta som skulle kunna hända om just denna scen utelämnades?
  • Vad behöver vara med i scenen?
  • Var kan eller ska scenen utspela sig?
  • Vad är det mest överraskande som kan hända i scenen?
  • Är det en lång eller kort scen?
  • Brainstorma tre olika sätt att börja en scen.
  • Spela upp det i ditt huvud.
  • Skriv en klotterversion.
  • Skriv en hel scen.Upprepa några gånger minst :)