Hur skriver man en scen?

16.11.2021

av Sofie Spaanheden

En del författare har en tydlig struktur för hur den dramaturgiska kurvan ska se ut och hur scenerna ska börja. En del författare börjar med en röst som tar sig fram till en berättelse, genom att undersöka språket och miljön. Det innebär att språket är den centrala delen i berättelsen och skrivandet. En annan författare kan börja på ett visst tema, som genomsyrar berättelsen. Medan en annan börjar på en idé, en frågeställning som leder fram till manuset. Det finns inget rätt eller fel.


Frågor att ställa sig

  • Vad är det värsta som skulle kunna hända om just denna scen utelämnades?
  • Vad behöver vara med i scenen?
  • Var kan eller ska scenen utspela sig?
  • Vad är det mest överraskande som kan hända i scenen?
  • Är det en lång eller kort scen?
  • Brainstorma tre olika sätt att börja en scen.
  • Spela upp det i ditt huvud.
  • Skriv en klotterversion.
  • Skriv en hel scen. Upprepa några gånger minst :)