Deckare

08.10.2021

Deckare

Detektivroman, deckare är en genre inom populärkulturen vars berättelse där huvudtemat är att skildra ett eller flera brott, medan den skyldiges identitet oftast är en hemlighet för läsaren.

Polisromaner kännetecknas av

En huvudperson som är polis. Fördelen med denna form är att författaren hamnar direkt i huvudmotivet, gåtan på ett naturligt sätt.

Den psykologiska kriminalromanen utgår från

Att någon i familjen har ett bakomliggande trauma och ett psykosocialt förhållningssätt. Huvudpersonen kan vara vem som helst. 

Den dokumentär kriminalroman grundas i 

Att det ska vara verklighetsbaserat med verkliga händelser och personer. Namn och platser kan vara fiktiva där författaren har undersökt rättgångsprotokoll, intervjuat berörda för att bilda en uppfattning om vad som skett.  

Skräckromanen - det utmärkande är övernaturlighet

Genre är ännu inte lika stor i Sverige som exempelvis USA. Temat kräver ett stort intresse för mystiska och övernaturliga krafter/varelser. Exempel är Stephen King en mästare i sitt slag, och genre är värd att uppmärksamma. 

Thriller kännetecknas av

En huvudperson som kan vara vem som helst. Exempelvis hundvakten, baristan som råkas dras in i något brottsligt och för att visa sin oskuld börjar hen att agera. 

Spion/Agentroman kännetecknas av

En huvudperson som är spion eller agent. Det krävs en del kunskap i ämnet för att skriva inom valt tema. Exempel på författare är Jan Guillou.