Artiklar

En del författare har en tydlig struktur för hur den dramaturgiska kurvan ska se ut och hur scenerna ska börja. En del författare börjar med en röst som tar sig fram till en berättelse, genom att undersöka språket och miljön. Det innebär att språket är den centrala delen i berättelsen och skrivandet. En annan författare kan börja på ett visst...