Lektör, skrivcoach & samtalscoach

1:1 samtalscoach

Som 1:1 coach eller samtalscoach erbjuder jag personligt stöd och utveckling genom samtal. Mitt mål är att hjälpa dig att identifiera och övervinna hinder och utmaningar.

Under våra samtal utvecklar vi olika strategier och verktyg som kan hjälpa dig att övervinna hinder och uppnå dina mål. Det kan handla om att identifiera och utmana negativa tankemönster, skapa tydliga och realistiska mål, eller att utveckla nya färdigheter och vanor som stödjer din personliga utveckling. 

Samtalscoach kan vara till nytta för alla som vill förbättra sitt liv och nå sina mål. Oavsett om du vill förbättra din personliga utveckling, hitta rätt balans i livet, övervinna rädslor och motstånd, eller förbättra ditt arbetsliv kan jag som samtalscoach hjälpa dig att ta de steg som behövs för att nå dina önskade resultat. 

Lektörsläsning

Som lektör erbjuder jag en noggrann granskning och kommer med förslag till ditt skrivprojekt, oavsett om det är en roman, novell, artikel eller annat skrivverk.


Skrivcoach

Som skrivcoach fungerar jag som en guide och mentor genom hela skrivprocessen. Jag ger vägledning och feedback för att hjälpa dig att bli en bättre författare och övervinna hinder eller skrivblockeringar. 

Jag arbetar med dig individuellt för att utveckla ditt skrivande och nå dina mål.

Kontakta mig

Sofie Johansson

bokfiii@outlook.com